KURUMSAL

Yapım Aşamasında...

SÜRDÜRÜLEBİR 

BÜYÜME

STRATEJİMİZLE

SÜREKLİ

GELİŞTİRMEK

 

Hakkımızda

Yapım Aşamasında...

 

Misyon ve Vizyon

Misyon

Faaliyet alanlarımızı sürdürülebilir büyüme stratejilerimizle sürekli geliştirmek, sektörlerimizin gelişimde öncü rol oynamak, iş ortaklarımıza ve topluma değer oluşturmaktır. 

Vizyon
Stratejik iş kollarımızda sürekli yatırımlar ve yenilikler yaparak iç pazarlardaki üstünlüklerimizi sürekli kılmak, global piyasalarda ise önemli bir oyuncu haline gelmek.

 

Kurumsal Değerler

Sürekli yeni ürünler geliştirerek her zaman daha iyi olmak ve müşteri beklentilerini kaliteden taviz vermeden karşılamak, sektöründe lider olmak hedefimizdir.

Devlete ve topluma olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, tüm paydaşlarımızın haklarını korumak, iyileştirmek ve kazandığını toplum ile paylaşmak kurumsal kültürümüzdür. 

ZSR Patlayıcı San. A.Ş. olarak genel kaidemiz faaliyetlerimizin ortak değerlere saygılı olarak yürütülmesi ve kaynaklarımızın ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak şekilde düzenlemesi, çevreye duyarlı, güvenilir ve saygın bir kuruluş olarak iş ortaklarımıza ve çevremize örnek olmaktır. 
 

 

İnsan Kaynakları

ZSR Patlayıcı San. A.Ş. İş Başvuru Formu'na ulaşabilmek için buraya tıklayınız.

ZSR Patlayıcı San. A.Ş.; kuruluşundan itibaren hızla gelişen ve değişen rekabet üstünlüğünün, yatırım yapılmış beyin gücü ile elde edildiğinin bilincindedir. 

Tüm aktivitelerinde mükemmelliği ve yüksek performansın değerini artırmayı ve geliştirmeyi ana ilke olarak belirlemiştir. Bizler yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine içtenlikle inanmaktayız. Bu ilke; grubumuzda iş ilanlarından işe alım ve yerleştirmeye, terfiden statü değişikliğine, çalışanlara ilişkin çeşitli uygulamalardan ücret ve diğer yan haklar ile eğitim seçimlerine kadar iş hayatımızın tüm aşamaları için geçerlidir. 

Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak temel amaçlarımızdandır. 

Çalışanlarımız için şeffaf ve eşit yönetim politikası izleyerek şirketlerine bağlılıklarını ön planda tutmanın ve geliştirmenin sahip olduğumuz beyin gücünün muhafazası için temel kriter olduğunun bilincindeyiz. 

Hedefimizi sürekli yüksek tutarak, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde lider yapımızı koruyup, farklılıklar oluşturarak kalıcı üstünlükler sağlayıp, dünya markası olmak ve bu başarıyı tüm çalışanlarımızla paylaşmak temel ilkelerimizdendir.

Dünya markası olma yolunda; çalışanlarımızın motivasyonlarını geliştirerek tüm çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sağlamak, insan kaynakları yaklaşımımızın temel direğini oluşturmaktadır. 

Bu vizyonla oluşturulan İnsan Kaynakları Politikamız; ZSR Patlayıcı San. A.Ş.’nin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak amacındadır. 

Politikamız doğrultusunda; çalışanlarımıza eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak, kariyer haritalarını oluşturarak verimliliklerini en üst seviyeye çıkarmak bu uzun yolda bizi besleyen damarlarımızdır. 

ZSR Patlayıcı San. A.Ş.’yi başarıya taşıyan şirket kültürümüz ve temel prensiplerimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olması, başta üst yönetim kadromuz olmak üzere tüm çalışanlarımızın kendilerini sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık tutmalarıdır.

Başta bu politika olmak üzere; Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.

Çalışma İlkelerimiz

ZSR Patlayıcı San. A.Ş.’nin faaliyet alanlarıyla ilgili Türkiye ve Dünya pazarlarındaki güçlü konumunun temelinde, ortak amaç ve ilkelerin paylaşıldığı demokratik bir ortamla birlikte temel ahlaki ve insani değerlere sahip nitelikli insan kaynakları yatmaktadır.

  

  • Kurumsal ilke ve değerlerimize sahip çıkarız.

  • Şirketimizin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getiririz.

  • Her zaman şirketimizin haklarını ve çıkarlarını koruruz.

  • Hiçbir zaman şirketimize karşı sadakat ve dürüstlükten ödün vermeyiz.

  • Yeniliğe ve değişime açığız, yaşam boyu öğrenim temel felsefemizdir.

  • Çözüm odaklıyız, problemleri çatışma kaynağı olarak görmeyiz.

  • Doğru sonuca ulaşmak için iş birliği içinde takım ruhuyla çalışırız.

  • Güçlü ve zayıf yönlerimizi bilir yapıcı eleştirilere karşı olumlu yaklaşımda bulunuruz.